en chantuns:

ZG - Quant vuschs (en %) suvegnan ils candidats tar las elecziuns dal cussegl dals chantuns 2011 en il chantun Zug?

Participants: 113
Cumenzament dal martgà: 16.09.2011 18:00
Serrada dal martgà: 23.10.2011 05:49
Top trader: last-exit

Cussegl dals chantuns - chantun Zug

Quest martgà è inactiv. Actualmain na pon vegnir fatgas naginas prognosas.

Aczias - glista (cumpradas enavos)

Aczia Num Prognosa
ø 1 di
Prognosa
ø 3 dis
Prognosa
ø 7 dis
Curs final Resultat
Total 200,00% 200,00% 200,00% 200,00% 200,00%
Bieri, CVP (bisher) Peter Bieri, CVP (bisher) 47,24% 46,51% 47,49% 46,98% 64,21%
Brunner, SVP Philip C. Brunner, SVP 45,77% 45,80% 43,36% 45,03% 32,33%
Eder, FDP-Lib Joachim Eder, FDP-Lib 44,50% 44,77% 45,69% 44,24% 68,77%
Gisler, AZ-Grüne Stefan Gisler, Alternative Zug - Grüne 31,54% 31,76% 32,35% 32,01% 16,41%
Spescha, SP Eusebius Spescha, SP 30,96% 31,16% 31,11% 31,73% 18,28%

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas