en chantuns:

VD - Quant vuschs (en %) suvegnan ils candidats tar las elecziuns dal cussegl dals chantuns 2011 en il chantun Vad? (Segund scrutini)

Participants: 96
Cumenzament dal martgà: 26.10.2011 20:00
Serrada dal martgà: 13.11.2011 05:20
Top trader: last-exit

Cussegl dals chantuns - chantun Vad

Quest martgà è inactiv. Actualmain na pon vegnir fatgas naginas prognosas.

Aczias - glista (cumpradas enavos)

Aczia Num Prognosa
ø 1 di
Prognosa
ø 3 dis
Prognosa
ø 7 dis
Curs final Resultat
Total 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Moret, PLR Isabelle Moret, PLR 44,71 43,23 42,82 46,56 44,33
Parmelin, UDC Guy Parmelin, UDC 42,50 41,79 41,53 40,55 41,71
Recordon, Verts (sort.) Luc Recordon, Verts (sortant) 52,95 54,29 54,64 53,28 50,95
Savary, PS (sort.) Géraldine Savary, PS (sortante) 55,42 56,00 56,34 54,71 55,62
Autras Autras candidats 4,42 4,69 4,67 4,90 7,39

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas