en cussegl dals chantuns:

CH - Quants sez survegnan las partidas tar las elecziuns dal cussegl dals chantuns 2011?

Participants: 507
Cumenzament dal martgà: 22.08.2011 18:30
Serrada dal martgà: 04.12.2011 06:30
Top trader: last-exit

Elecziuns dal cussegl dals chantuns - repartiziun dals mandats

Quest martgà è inactiv. Actualmain na pon vegnir fatgas naginas prognosas.

Cussegl dals chantuns 2011 - repartiziun

Dumonda dal martgà:
CH - Quants sez survegnan las partidas tar las elecziuns dal cussegl dals chantuns 2011?

Aczias:
Las suandantas aczias pon vegnir martgadadas:

Cumenzament dal martgà:
22.08.2011 18:30

Serrada dal martgà:
04.12.2011 06:30

Valur da martgà:
0,00

Temp dal commerzi:
0,01 - 26,00

Chapital da partenza:
27.000,00 Ex e supplementar

Regla da pajament
La fermezza da partida dal cussegl dals chantuns actuala definescha per la bursa d'elecziun il pretsch d'emissiun da las aczias da partida, cura ch'ellas vegnan sin il martgà.

Per mintga aczia ch'in congiugader ha a la fin dal martgà en ses portfolio, vegn sbursada suenter l'elecziun la valur dal resultat effectiv da questa aczia.

Definiziun da l’aczia «autras»
L’aczia «autras» cumpiglia tut las partidas che n’han betg ina atgna aczia en il martgà, sco era tut las persunas independentas che candideschan per il Cussegl naziunal.

Particularitad
Il valur da martgà è 46 Ex segund il dumber da mandats en il cussegl dals chantuns.

Commember elegì
- Appenzell Dadens: La mastralia [ai.ch] ha reelegi cun gronda maioritad Ivo Bischofberger (PCD) sco cusseglier dals chantuns (01.05.2011).
- Sutsilvania: Elecziun taciturna da Paul Niederberger (PCD).

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas