en chantuns:

LU - Quant vuschs (en %) suvegnan ils candidats tar las elecziuns dal cussegl dals chantuns 2011 en il chantun Lucerna?

Participants: 132
Cumenzament dal martgà: 14.09.2011 18:00
Serrada dal martgà: 23.10.2011 05:43
Top trader: last-exit

Cussegl dals chantuns - chantun Lucerna

Quest martgà è inactiv. Actualmain na pon vegnir fatgas naginas prognosas.

Aczias - glista (cumpradas enavos)

Aczia Num Prognosa
ø 1 di
Prognosa
ø 3 dis
Prognosa
ø 7 dis
Curs final Resultat
Total 200,00% 200,00% 200,00% 200,00% 200,00%
Graber, CVP (bis.) Konrad Graber, CVP (bisher) 56,30% 56,84% 56,06% 56,02% 47,40%
Differenza Aczia da differenza -% -% -% -% 10,56%
Meile, Grüne Katharina Meile, Grüne 26,51% 26,60% 26,27% 26,64% 20,80%
Differenza Aczia da differenza -% -% -% -% 5,12%
Pardini, SP Giorgio Pardini, SP 38,60% 38,79% 38,94% 36,43% 21,80%
Differenza Aczia da differenza -% -% -% -% 5,33%
Theiler, FDP-Lib Georges Theiler, FDP-Lib 45,52% 45,04% 43,97% 46,85% 43,70%
Differenza Aczia da differenza -% -% -% -% 10,61%
Zwimpfer, SVP Fredy Zwimpfer, SVP 33,07% 32,73% 34,76% 34,05% 27,90%
Differenza Aczia da differenza -% -% -% -% 6,78%

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas