en chantuns:

GL - Quant vuschs (en %) suvegnan ils candidats tar las elecziuns dal cussegl dals chantuns 2011 en il chantun Glaruna?

Participants: 108
Cumenzament dal martgà: 12.09.2011 18:00
Serrada dal martgà: 23.10.2011 05:42
Top trader: last-exit

Cussegl dals chantuns - chantun Glaruna

Quest martgà è inactiv. Actualmain na pon vegnir fatgas naginas prognosas.

Aczias - glista (cumpradas enavos)

Aczia Num Prognosa
ø 1 di
Prognosa
ø 3 dis
Prognosa
ø 7 dis
Curs final Resultat
Total 200,00% 200,00% 200,00% 200,00% 200,00%
Freitag, FDP-Lib (bisher) Pankraz Freitag, FDP-Lib (bisher) 61,68% 61,77% 61,81% 58,00% 62,74%
Jenny, SVP (bisher) This Jenny, SVP (bisher) 62,37% 62,44% 62,58% 61,45% 63,41%
Reifler, unabhängig Kurt Reifler, unabhängig 24,70% 24,90% 25,15% 23,74% 31,51%
Stadler, Grüne Karl Stadler, Grüne 39,51% 39,80% 39,48% 38,45% 34,92%
Autras Autras candidats 11,74% 11,08% 10,98% 18,36% 7,42%

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas