en cussegl naziunal:

CH - Tge fermezza electorala (en pertschient) cuntanschan las partidas pitschnas en il cussegl naziunal 2011?

Participants: 676
Cumenzament dal martgà: 22.07.2011 18:00
Serrada dal martgà: 23.10.2011 05:31
Top trader: last-exit

Elecziuns en il cussegl naziunal 2011 - partidas pitschnas

Quest martgà è inactiv. Actualmain na pon vegnir fatgas naginas prognosas.

Cussegl naziunal 2011 - partidas pitschnas

Dumonda dal martgà:
CH - Tge fermezza electorala (en pertschient) cuntanschan las partidas pitschnas en il cussegl naziunal 2011?

Aczias:
Las suandantas aczias pon vegnir martgadadas:

Cumenzament dal martgà:
22.07.2011 18:00

Serrada dal martgà:
23.10.2011 05:31

Valur da martgà:
0,00

Temp dal commerzi:
0,01 - 20,00

Chapital da partenza:
10.000,00 Ex e supplementar

Regla da pajament
Per mintga aczia ch'in congiugader ha a la fin dal martgà en ses portfolio, vegn sbursada suenter l'elecziun la valur dal resultat effectiv da questa aczia.

Explicaziun davart la dumonda dal martgà
Per la bursa d'elecziuns è vegnida elegida la valur «fermezza da partida» sco valur spetgada per las aczias da partida. L'uffizi federal da statistica (UST) definescha la fermezza da partida sco la «cumpart da las vuschs ch'ina partida ha retschet en relaziun cun il total da tut las vuschs valaivlas».

La fermezza da partida da tut la svizra en pertschient cuntanschida en las elecziuns dal cussegl naziunal il 2007 definescha per la bursa d'elecziun SSR 2011 il pretsch d'emissiun da las aczias da partida, cura ch'ellas vegnan sin il martgà.

Aczias da partida
Las aczias da partida èn vegnidas creadas a maun da las pitschnas partidas en il cussegl naziunal che han cuntanschì en las elecziuns dal cussegl naziunal dal 2007 passa 1% da la fermezza electorala u ch'èn represchentadas actualmain cun almain duas persunas en il cussegl naziunal.

Las pitschnas partidas en il cussegl naziunal:
Partida burgais-democratica (PBD) - 5 mandats, 0 % 2007
Partida verda-liberala (pvl) - 3 mandats, 1.43 %
Partida evangelica svizra (PEV) - 2 mandats, 2.44 %
Uniun democrata federala (UDF) - 1 mandat, 1.28 %
Partidas da la sanestra (Partita svizra de la lavur PSdL (PdA), SolidaritéS (Sol), Alternativa sanestra (AL) -
1 mandat [PdA], 1.32 % (summa PSdL, Sol, AL)
Supplementar l‘aczia da «Differenza» - 13.53 % vers la valur da martgà 20

Cumposiziun da l'acziun « partidas da la sanestra»:
Partita svizra de la lavur PSdL (PdA, PST-POP)
SolidaritéS (Sol)
Alternativa sanestra (AL)
La sanestra (La GauCHe, La Sinistra, Alternative Linke (AL))
Alternative Liste (AL) en ZH, SH

Definiziun da l'aczia «Differenza»
L'aczia «Differenza» represchenta la differenza tranter la summa da tut las aczias sin il martgà e la valur da martgà (valur totala dal martgà respectiv).

Colliaziuns
BFS: Fermezza da las partidas en cussegl naziunal 2007:
http://www.politik-stat.ch/nrw2007CH_de.html

Barometer d'elecziuns – studia da l’institut gfs.bern en incumbendsa da la SRG SSR:
http://www.gfsbern.ch/Publikationen/Dossiers/Wahlbarometer.aspx

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas