en cussegl naziunal:

CH - Tge fermezza electorala (en pertschient) cuntanschan las tschintg partidas grondas e tut las autras partidas ensemen en il cussegl naziunal 2011?

Participants: 1.619
Cumenzament dal martgà: 22.07.2011 18:00
Serrada dal martgà: 23.10.2011 05:30
Top trader: last-exit

Elecziuns en il cussegl naziunal 2011 - partidas grondas

Quest martgà è inactiv. Actualmain na pon vegnir fatgas naginas prognosas.

Cussegl naziunal 2011 - partidas grondas

Dumonda dal martgà:
CH - Tge fermezza electorala (en pertschient) cuntanschan las tschintg partidas grondas e tut las autras partidas ensemen en il cussegl naziunal 2011?

Aczias:
Las suandantas aczias pon vegnir martgadadas:

Cumenzament dal martgà:
22.07.2011 18:00

Serrada dal martgà:
23.10.2011 05:30

Valur da martgà:
0,00

Temp dal commerzi:
0,01 - 100,00

Chapital da partenza:
50.000,00 Ex e supplementar

Regla da pajament
Per mintga aczia ch'in congiugader ha a la fin dal martgà en ses portfolio, vegn sbursada suenter l'elecziun la valur dal resultat effectiv da questa aczia.

Explicaziun davart la dumonda dal martgà
Per la bursa d'elecziuns è vegnida elegida la valur «fermezza da partida» sco valur spetgada per las aczias da partida. L'uffizi federal da statistica (UST) definescha la fermezza da partida sco la «cumpart da las vuschs ch'ina partida ha retschet en relaziun cun il total da tut las vuschs valaivlas».

La fermezza da partida da tut la svizra en pertschient cuntanschida en las elecziuns dal cussegl naziunal il 2007 definescha per la bursa d'elecziun il pretsch d'emissiun da las aczias da partida, cura ch'ellas vegnan sin il martgà.

Sco aczias da partida èn vegnidas surpigliadas las quatter grondas partida PPS, PS, PLD-Lib, PCD ed Ils Verds. Las partidas pitschnas restantas cun fermezzas da partida sut 3% èn vegnidas reunidas en ina suletta aczia da partida che sa cloma Autras. Quai serva per l'ina a la survesaivladad sin il martgà da las partidas (survista dal commerzi) ubain a la preschentaziun grafica dal curs da las aczias (charts). Cun sa focussar sin las partidas grondas pon ins per l'autra evitar il commerzi en detagl cun pitschnas aczias da partida, quai che meglierescha la qualitad expressiva da la bursa d'elecziuns.

Definiziun da l'aczia «Autras»
L’aczia «autras» cumpiglia tut las partidas che n’han betg ina atgna aczia en il martgà, sco era tut las persunas independentas che candideschan per il cussegl naziunal. Las pitschnas partidas en il cussegl naziunal:
- Partida burgais-democratica (PBD)
- Partida verda-liberala (PVL)
- Partida evangelica svizra (PEV)
- Uniun democrata federala (UDF)
- La sanestra (Partita svizra da la lavur PSdL (PdA), SolidaritéS (Sol), Alternativa sanestra (AL))
- Lega dei Ticinesi (Lega)
- Partida cristiansociala (PCS)

Colliaziuns
- BFS: Fermezza da las partidas en cussegl naziunal 2007 [politik-stat.ch]
- Barometer d'elecziuns:
 Studia da l’institut gfs.bern en incumbendsa da la SRG SSR [gfsbern.ch]

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas