en cussegl federal:

Tgi vegn candidat da la partida populara svizra (PPS) per l'elecziuns en il cussegl federal 2011?

Participants: 80
Cumenzament dal martgà: 20.11.2011 16:00
Serrada dal martgà: 01.12.2011 18:00
Top trader: HaraldJenk

Candidat PPS en il cussegl federal 2011

Quest martgà è inactiv. Actualmain na pon vegnir fatgas naginas prognosas.

Candidat da la PPS per l'elecziuns en il cussegl federal 2011

Dumonda dal martgà:
Tgi vegn candidat da la partida populara svizra (PPS) per l'elecziuns en il cussegl federal 2011?

Aczias:
Las suandantas aczias pon vegnir martgadadas:

Cumenzament dal martgà:
20.11.2011 16:00

Serrada dal martgà:
01.12.2011 18:00

Valur da martgà:
0,00

Temp dal commerzi:
0,01 - 100,00

Chapital da partenza:
100.000,00 Ex e supplementar

Cundiziuns dal martgà e particularitads
Per quest martgà vala il motto «Winner takes it all». Quai vul dir che per las set aczias che gudognan, vegnan pajads mintgamai 100 Ex, per tut las ulteriuras aczias 0 Ex. I vegnan damai repartids totalmain 2 x 100 Ex = 200 Ex.
Durant la durada dal martgà «elecziun dal cussegl federal» vegnan agiuntadas ulteriuras aczias persunalas.
Quai succeda tras il splitting da l'aczia «Autras persunas».

Regla da pajament
Cun mintga aczia persunala ch’in participant ha a la fin dal martgà en ses portfolio, acquista el il dretg ad in pajament en l’autezza da 100 Ex, premess che la PPS haja elegì la persuna reala sco candidat.

Agiuntar aczias («splitting»)
Agiuntar in’aczia pon ins cun divider («splitting») l’aczia «Autras persunas». Quai succeda adina, cura ch’in candidat vegn nominà d’ina partida uffizialmain per l’elecziun en il cussegl federal.

Retrair aczias
In’aczia vegn retratga immediat dal martgà, sch’in candidat di ch'el na veglia betg candidar u sch'el sto sa retrair per motivs giuridics resp. da sanadad. En quest mument vegn pajà per l'aczia 0 Ex.

Definiziun da l’aczia «Autras persunas»
L’aczia «Autras persunas» cumpiglia tut las persunas che candideschan, che n'èn però anc betg vegnidas nominadas uffizialmain. Suenter l’elecziun cuntegna quest'aczia tut las persunas ch’èn vegnidas elegidas e na disponan betg d'ina atgna aczia persunala en il martgà. L’aczia «Autras» è exclusa da la marscha commerziala da 0 a 100 Ex, valaivla per tut las aczias persunalas. Sia valur maximala munta a 200 Ex.

Proceder tar il splitting da l’aczia «Autras persunas»
Tar il splitting da l’aczia «Autras persunas» vegn il martgà mintgamai interrut per curt temp (ca. ina minuta). En quai interval vegn la nova aczia persunala publitgada en il martgà e l’aczia «Autras persunas» vegn dividida. En general vegn procedì che mintga commerziant che tegna il mument dal splitting ina cumpart da l’aczia «Autras persunas» retschaiva supplementarmain las medems cumparts da la nova aczia persunala purtada en il martgà.

Definiziun da l'aczia «Differenza»
L'aczia «Differenza» represchenta 100 Ex u 200 Ex, en cas che la PPS nominadà unicamain in candidat respectiv nagin.

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas