en chantuns:

TG - Quant vuschs (en %) suvegnan ils candidats tar las elecziuns dal cussegl dals chantuns 2011 en il chantun Thurgau? (Segund scrutini)

Participants: 146
Cumenzament dal martgà: 26.10.2011 19:00
Serrada dal martgà: 13.11.2011 05:10
Top trader: last-exit

Cussegl dals chantuns - chantun Turgovia

Quest martgà è inactiv. Actualmain na pon vegnir fatgas naginas prognosas.

B. Häberli-Koller, CVP

Quants vuschs (en %) survegna B. Häberli-Koller, CVP tar las elecziuns dal Cussegl dals chantuns en Turgovia (Segund scrutini)?

Smartvote-Profil [smartvote.ch]

Prognosa
52,48

Glista d'incumbensas

 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
valur da martgà
53,00
^
^
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
+/- ier 0,00 %
+/- total - %
Pretsch d'emissiun -
Aczias en circulaziun 0
Volumen dad oz 0
Svieuta dad oz 0,00
Volumen total 35.519
Svieuta totala 1.895.570,98

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas