en chantuns:

ZH - Quant vuschs (en %) suvegnan ils candidats tar las elecziuns dal cussegl dals chantuns 2011 en il chantun Turitg?

Participants: 313
Cumenzament dal martgà: 09.09.2011 18:00
Serrada dal martgà: 23.10.2011 05:55
Top trader: Martin_12

Cussegl dals chantuns - chantun Turitg

Quest martgà è inactiv. Actualmain na pon vegnir fatgas naginas prognosas.

Jakub Walczak, PSS

Quants vuschs (en %) survegna Jakub Walczak, PSS tar las elecziuns dal Cussegl dals chantuns en Turitg?

Smartvote-Profil [smartvote.ch], Partei Solidarische Schweiz (PSS) [solidarische.ch]

Prognosa
3,34%

Glista d'incumbensas

 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
valur da martgà
3,85
^
^
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
+/- ier 0,00 %
+/- total - %
Pretsch d'emissiun -
Aczias en circulaziun 0
Volumen dad oz 0
Svieuta dad oz 0,00
Volumen total 175.204
Svieuta totala 796.025,63

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas