en chantuns:

UR - Quant vuschs (en %) suvegnan ils candidats tar las elecziuns dal cussegl dals chantuns 2011 en il chantun Uri?

Participants: 136
Cumenzament dal martgà: 18.09.2011 18:00
Serrada dal martgà: 23.10.2011 05:48
Top trader: Björn

Cussegl dals chantuns - chantun Uri

Quest martgà è inactiv. Actualmain na pon vegnir fatgas naginas prognosas.

Felix Muheim, SP

Quants vuschs (en %) survegna Felix Muheim, SP tar las elecziuns dal Cussegl dals chantuns en Uri?

Smartvote-Profil [smartvote.ch]

Prognosa
35,22%

Glista d'incumbensas

 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
valur da martgà
35,50
^
^
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
 • -
  - Toc
+/- ier 0,00 %
+/- total - %
Pretsch d'emissiun -
Aczias en circulaziun 0
Volumen dad oz 0
Svieuta dad oz 0,00
Volumen total 43.661
Svieuta totala 1.481.291,24

Co funcziuna quai?

Uschia pudais Vus contribuir cun Vossa savida als resultats da la bursa d'elecziuns - Dapli en il center d'infurmaziun

Chattà ina errur? Feedback?

P.pl. trametter per e-mail messadis d'errur e feedbacks a: support.srg@prokons.com

Infurmaziuns actualas